Седмично разписание

 

8А –  Ел. Тошкова
П 1. БЕЛ – Ст.Александрова
О 2. БЕЛ – Ст.Александрова
Н 3. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Е 4. ЧАС НА КЛАСА – Ел.Тошкова
Д 5. ИСТОРИЯ – В.Гогова
Е 6. ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ- РПП – Ант.Гаджалова
Л 7. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
Н
И К
В 1. ИСТОРИЯ – В.Гогова
Т 2. МЕХАНИЧНИ  ПРОЦЕСИ  В ХВП – Н.Мицов
О 3. ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ- РПП – Ант.Гаджалова
Р 4. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Н 5. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.
И 6. ОСНОВИ НА ПРИЛОЖНАТА ДЕКОРАЦИЯ – Р. Рачева
К 7*. Модул Спортни дейности – Св.Гецов
С 1. МУЗИКА – А.Краваева
Р 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Я 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Д 4. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – М.Първанова
А 5. МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ –   Н.Мицов
6. БЕЛ – Ст.Александрова
7. ФИЛОСОФИЯ  – Н.Гинев
Ч 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Е 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Т 3. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
В 4. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Ъ 5. ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  – Ант.Гаджалова
Р 6. МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ –   Н.Мицов
Т 7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 гр. – Ем.Лицова
Ъ
К
П 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 2 гр. – Ем.Лицова
Е 2. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Т 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП- К.Николова
Ъ 4. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
К 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
6. БЕЛ – Ст.Александрова
7. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
8Б – Ан. Василева
П 1. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
О 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Н 3. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Е 4. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Д 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Е 6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Л 7. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Н
И К
В 1. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Т 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
О 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Р 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Н 5. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
И 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св. Гецов
К 7.* Модул Спортни дейности – Св. Гецов
С 1. ФИЛОСОФИЯ  – Н.Гинев
Р 2. МУЗИКА – А.Краваева
Я 3. БЕЛ – Св.Апостолова
Д 4. БЕЛ – Св.Апостолова
А 5. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
7. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Ч 1. БЕЛ – Св.Апостолова
Е 2. БЕЛ – Св.Апостолова
Т 3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – М.Първанова
В 4. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Ъ 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Р 6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Т 7. ЧАС НА КЛАСА –  А.Василева
Ъ К
П 1. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Е 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  А.Василева
Т 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –   А.Василева
Ъ 4. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св. Гецов
К 5. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – гр. – Ем.Лицова
7 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – гр.- Ем.Лицова
 
 

 

9А –  Св.Апостолова

П 1. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
О 2. МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
Н 3. БЕЛ – Ст. Александрова
Е 4. СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ  В ХВП – Ант.Гаджалова
Д 5. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Е 6. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Л 7. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
Н
И К
В 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Т 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
О 3. МАШИНОЗНАНИЕ –  Н.Мицов
Р 4. МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
Н 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
И 6. ФИЛОСОФИЯ  – Н.Гинев
К 7.* Модул Спортни дейности –   А. Димитрова
С 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Р 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Я 3. МУЗИКА – А.Краваева
Д 4. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА ТРУД – Н.Мицов
А 5. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – гр.ККБХН- Ем.Лицова/

ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ – гр.ПХХСИ– Ант.Гаджалова

6. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ –  гр.ПХХСИ – Ем.Лицова/

ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ––  гр.ККБХН Ант.Гаджалова

7. ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ––  гр.ККБХН Ант.Гаджалова
Ч 1. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
Е 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Т 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
В 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Ъ 5. МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
Р 6. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
Т
Ъ К
П 1. ЧАС НА КЛАСА –  Св. Апостолова
Е 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Т 3. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
Ъ 4. БЕЛ – Ст. Александрова
К 5. БЕЛ – Ст. Александрова
6. УЧЕБНА ПРАКТ. ПО ПРОФЕСИЯТА – гр. ККБХН – К.Николова / УЧЕБНА ПРАКТ. ПО ПРОФЕСИЯТА – гр.  ПХХСИ – Кр. Сотирова
7. ХИМИЯ НА ХРАНИТЕ – гр. ККБХН – В.Пангалова /

УЧЕБНА ПРАКТ. ПО ПРОФЕСИЯТА – гр.  ПХХСИ – Кр. Сотирова

8. УЧЕБНА ПРАКТ. ПО ПРОФЕСИЯТА – гр.  ПХХСИ – Кр. Сотирова
 

9Б –  Ан. Димитрова

П 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
О 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Н 3. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Е 4. БЕЛ – Ст. Александрова
Д 5. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Е 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан.Димитрова
Л 7. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Н
И К
В 1. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Т 2. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
О 3. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
Р 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Н 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
И 6. СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ХВП –  Ант.Гаджалова
К 7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  – гр. – Ем.Лицова
8. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  – гр  – Ем.Лицова
С 1. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Р 2. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА ТРУД – Н.Мицов
Я 3. ФИЛОСОФИЯ  – Н.Гинев
Д 4. МУЗИКА – А.Краваева
А 5. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
6. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
7. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан.Димитрова
Ч 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – КЕТЪРИНГ- РПП – Ст. Захариева
Е 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – КЕТЪРИНГ- РПП – Ст. Захариева
Т 3. УЧЕБНА ПРАКТИКА  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – КЕТЪРИНГ- РПП – Ст. Захариева
В 4. ЧАС НА КЛАСА – Ан. Димитрова
Ъ 5. БЕЛ – Ст. Александрова
Р 6. БЕЛ – Ст. Александрова
Т 7.* Модул Спортни дейности –  А. Димитрова
Ъ
К
1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
П 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Е 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  Св.Апостолова
Т 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К. Николова
Ъ 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К. Николова
К 6. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
7. ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  – Ант.Гаджалова
 

9В –   Св.Гецов

П 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 гр.- Ем.Лицова
О 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –   А.Василева
Н 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –   А.Василева
Е 4. ОСНОВИ НА ПРИЛОЖНАТА ДЕКОРАЦИЯ –РПП  – Р. Рачева
Д 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св.Гецов
Е 6. БЕЛ – Ст. Александрова
Л 7. БЕЛ – Ст. Александрова
Н
И К
В 1. МАШИНОЗНАНИЕ – Н.Мицов
Т 2. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св.Гецов
О 3. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Р 4. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
Н 5. ЧАС НА КЛАСА – Св.Гецов
И 6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
К 7. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
С 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – Н.Мицов
Р 2. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Я 3. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Д 4. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
А 5. МУЗИКА – А.Краваева
6. ФИЛОСОФИЯ –  Н.Гинев
7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 2 гр.- Ем.Лицова

 

Ч 1. БЕЛ – Ст. Александрова
Е 2. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
Т 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К.Николова
В 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПРОИЗВОДСТВО НА ХХСИ – РПП – 1гр. – Кр.Сотирова /  2гр. – Ст Захариева
Ъ 5. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПРОИЗВОДСТВО НА ХХСИ  – РПП – 1гр. – Кр.Сотирова /  2гр. – Ст Захариева
Р 6. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП –

1гр. – Кр.Сотирова /  2гр. – Ст Захариева

Т 7. ОСНОВИ НА ДИЗАЙН  НА СКАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ – Р. Рачева
Ъ
К
1. ОСНОВИ НА ДИЗАЙН

НА СКАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ – Р. Рачева

П 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К.Николова
Е 3. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св.Гецов
Т 4. СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ХВП –  Ант.Гаджалова
Ъ 5. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
К 6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова

 

10А –  Ем.Лицова
П 1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
О 2. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
Н 3. МАТЕМАТИКА – Ем. Лицова
Е 4. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Д 5. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
Е 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св.Гецов
Л 7. МЕХАНИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП- РПП – Н.Мицов
Н
И
К
В 1. Уч. практика по професията –1гр.- Н.Стайков
Т 2. Уч. практика по  професията –1гр.- Н.Стайков
О 3. Уч. практика по професията –2гр.- Н.Стайков
Р 4. Уч. практика по професията –2гр.- Н.Стайков
Н 5. ФИЛОСОФИЯ –  Н.Гинев
И 6. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
К 7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
С 1. БЕЛ – М.Хранова
Р 2. ФИЛОСОФИЯ –  Н.Гинев
Я 3. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
Д 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
А 5. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
6. МУЗИКА – А.Краваева
7. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
8.* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
Ч 1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Е 2. ИКОНОМИКА – М.Първанова
Т 3. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
В 4. БЕЛ – М.Хранова
Ъ 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К.Николова
Р 6. МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
Т 7. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Св.Гецов
Ъ
К
1. БЕЛ – М.Хранова
П 2. ЧАС НА КЛАСА – Ем.Лицова
Е 3. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
Т 4. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
Ъ 5. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
К 6. ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ – РПП – Ант.Гаджалова
7. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
 

 

 

10Б –   Ст. Захариева 

П 1. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
О 2. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
Н 3. БЕЛ – М.Хранова
Е 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св. Апостолова
Д 5. ИКОНОМИКА – М.Първанова
Е 6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Л 7.* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
Н
И К
В 1. ФИЛОСОФИЯ –  Н.Гинев
Т 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
О 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св. Апостолова
Р 4. МЕХАНИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП- РПП – група- Н.Мицов
Н 5. БЕЛ – М.Хранова
И 6. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
К 7. НЕМСКИ ЕЗ. – Е.Шах
С 1. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
Р 2. БЕЛ – М.Хранова
Я 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – РПП – К.Николова
Д 4. БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
А 5. ФИЛОСОФИЯ –  Н.Гинев
6. ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
7. МУЗИКА – А.Краваева
8. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
Ч 1. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Е 2. МАТЕМАТИКА – Ел.Тошкова
Т 3. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
В 4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Ъ 5. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
Р 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
Т 7. ЧАС НА КЛАСА – Ст.Захариев
Ъ
К
П 1. Уч. практика по  професията –1гр.- Н.Стайков
Е 2. Уч. практика по  професията –1гр.- Н.Стайков
Т 3. Уч. практика по  професията –2гр.- Н.Стайков
Ъ 4. Уч. практика по  професията –2гр.- Н.Стайков
К 5. ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ – РПП – Ант.Гаджалова
6. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
7 БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – Г.Гергинова
 

 

11А –     К. Николова

П 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – М.Първанова
О 2. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К. Николова
Н 3. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К. Николова
Е 4. БЕЛ – М.Хранова
Д 5. БЕЛ – М.Хранова
Е 6. МАТЕМАТИКА – Ел. Тошкова
Л 7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Н 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  – Н.Мицов
И К
В 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Т 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
О 3. МАТЕМАТИКА – Ел. Тошкова
Р 4. ФИЛОСОФИЯ – Н.Гинев
Н 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  – Н.Мицов
И 6. БЕЛ – М.Хранова
К 7. ЧАС НА КЛАСА – К.Николова
8. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
С 1. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
Р 2. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
Я 3. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
Д 4. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
А 5. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
6. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
7. уч.пр. по технология на специалността –1 гр.- Б.Николов/ 2гр. –Н.Стайков
Ч 1. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Е 2. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Т 3. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
В 4. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Ъ 5. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Р 6. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Т 7. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Ъ К
1. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
П 2. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Е 3. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Т 4. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
Ъ 5. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
К 6. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
7. Практическо обучение в реална работна среда (ПОРРС) –  Б.Николов
 

 

 

 

 

 

11Б –  Н.Стайков

П
О 1-5. уч.пр. по технология на специалността – 1гр. – Н.Стайков
Н
Е
Д 6-10. уч.пр. по технология на специалността – 2гр. – Н.Стайков
Е
Л
Н
И
К
В 1. БЕЛ – Ст. Александрова
Т 2. БЕЛ – Ст. Александрова
О 3. ФИЛОСОФИЯ – Н.Гинев
Р 4. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
Н 5. МАТЕМАТИКА – Ел. Тошкова
И 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
К 7. РЕМОНТНА МЕХАНО-МОНТАЖНА ПРАКТИКА – 1 гр. – Н. Мицов
8. РЕМОНТНА МЕХАНО-МОНТАЖНА ПРАКТИКА – 1 гр. – Н. Мицов
С 1. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
Р 2. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
Я 3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – М.Първанова
Д 4. АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ – В. Пангалова
А 5. МАТЕМАТИКА – Ел. Тошкова
6. ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА  – ЗИП – Н. Асенова
7. РЕМОНТНА МЕХАНО-МОНТАЖНА ПРАКТИКА – 2 гр. – Н. Мицов
8. РЕМОНТНА МЕХАНО-МОНТАЖНА ПРАКТИКА – 2 гр. – Н. Мицов
Ч 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Е 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Т 3. БЕЛ – Ст. Александрова
В 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  – Н.Мицов
Ъ 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Р 6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
Т 7. АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ – В. Пангалова
Ъ
К
П 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  – Н.Мицов
Е 2. БЕЛ – Ст. Александрова
Т 3. БЕЛ – Ст. Александрова
Ъ 4. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
К 5. ЧАС НА КЛАСА –  Н.Стайков
6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – В.Канева
7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – В. Гогова
8.* Модул Спортни дейности –    Ан. Димитрова
 

 

   

 

12А   Н. Асенова

П 1. уч.пр. по  технология на специалността – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
О 2. уч.пр. по  технология на специалността – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Н 3. уч.пр. по  технология на специалността – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Е 4. уч.пр. по  технология на специалността – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Д 5. уч.пр. по  технология на специалността – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Е 6. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
Л 7. БЕЛ – ЗИП –  М.Хранова
Н 8. ЧАС НА КЛАСА –  Н.Асенова
И К
В 1. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
Т 2. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
О 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Р 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Н 5. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
И 6. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
К 7. БЕЛ – Р.Гигова
8.* Модул Спортни дейности –    Ан. Димитрова
С 1. Производствена практика – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Р 2. Производствена практика – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Я 3. Производствена практика – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
Д 4. Производствена практика – 1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева
А
Ч Е 1. УП ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 1гр. –Н.Стайков/ ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 2гр. –Ант.Гаджалова
Т 2. УП ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 1гр. –Н.Стайков/ ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 2гр. –Ант.Гаджалова
В 3. УП ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 2гр. –Н.Стайков/ ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 1гр. –Ант.Гаджалова
Ъ 4. УП ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 2гр. –Н.Стайков/ ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 1гр. –Ант.Гаджалова
Р 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
Т 6. БЕЛ – Р.Гигова
Ъ К 7. БЕЛ – Р.Гигова
П 1. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
Е 2. БЕЛ – ЗИП –  М.Хранова
Т 3.. СВЯТ И ЛИЧНОСТ –  Н.Асенова
Ъ 4. СВЯТ И ЛИЧНОСТ – Н.Асенова
К 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
6. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗИП –  Н.Асенова
7. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
 

 

 

 

12Б –  Р.Рачева

 
П 1. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
О 2. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
Н 3. ИКОНОМИКА – М.Първанова
Е 4. ИКОНОМИКА – М.Първанова
Д 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Е 6. ЧАС НА КЛАСА – Р. Рачева
Л 7. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗИП –  Н.Асенова
Н 8. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
И К
В 1. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
Т 2. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
О 3. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
Р 4. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
Н 5. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
И 6. уч.пр. по технология на сладкарските изделия – 1гр.- Кр.Сотирова/ 2гр – Ст.Захариева
К
С 1-6. Уч. пр. по дизайн на сладкарските изделия – 1гр.- Р. Рачева
Р
Я
Д 7-12. Уч. пр. по дизайн на сладкарските изделия – 2гр.- Р. Рачева
А
Ч 1. Производствена практика – (по обекти) – Кр.Сотирова
Е 2. Производствена практика – (по обекти) – Кр.Сотирова
Т
В 4. ИКОНОМИКА – М.Първанова
Ъ 5. БЕЛ – М.Хранова
Р 6. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
Т Ъ 7. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗИП –  Н.Асенова
К 8.* Модул Спортни дейности –  А.Димитрова
П 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ  – Н.Асенова
Е 2. СВЯТ И ЛИЧНОСТ  – Н.Асенова
Т 3. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
Ъ 4. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
К 5. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
6. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
7. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
 

 

 

12В – Ант.Гаджалова

П 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
О 2. ЧАС НА КЛАСА  – Ант.Гаджалова
Н 3. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
Е 4. МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
Д 5. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
Е 6. УЧЕБНА  ПРАКТИКА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 1гр. – Кр. Сотирова/ 2 гр. – Ст Захариева
Л Н 7. УЧЕБНА  ПРАКТИКА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 1гр. – Кр. Сотирова/ 2 гр. – Ст Захариева
И К 8. БЕЛ – М.Хранова
В 1. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 1 гр.– Ант.Гаджалова
Т 2. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 1 гр.– Ант.Гаджалова
О 3. БЕЛ – М.Хранова
Р 4. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
Н 5. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ  – К. Николова
И 6. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ  – К. Николова
К 7. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА  – К. Николова
8. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
С
Р 5-8. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА . – Ст.Захариева
Я
Д
А
Ч 1. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
Е 2. БЕЛ – ЗИП – М.Хранова
Т 3. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛ.ЕЗИК –  А.Василева
В 4. СВЯТ И ЛИЧНОСТ  – Н.Асенова
Ъ 5. СВЯТ И ЛИЧНОСТ  – Н.Асенова
Р 6. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
Т 7. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 2 гр.– Ант.Гаджалова
Ъ К 8. ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – 2 гр.– Ант.Гаджалова
 

П

1-5. уч.пр. по  технология на специалността –

1гр. – Кр.Сотирова/  2гр.- Ст.Захариева

Е 6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ –  Ан. Димитрова
Т 7. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗИП –  Н.Асенова
Ъ 8.* Модул Спортни дейности –  А.Димитрова
К