Свободни места:

9 клас

Специалност: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

Специалност: „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“

Специалност: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ /дуална система/

Специалност: „Декорация на сладкарски изделия“ –

10 клас

Специалност: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

Специалност: „Декорация на сладкарски изделия“