На добър час, скъпи зрелостници!

      СКЪПИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,       Вие дойдохте в нашето училище като любопитни тийнейджъри с ранички и питащи очи. Няма да забравя деня, в който за пръв път се изправих  с дневник пред вас като учител, но разбрах още тогава, че искам да бъда и ваш приятел.  Изминаха за...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В СГХСТ

Уважаеми ученици, Втората изпитна сесия за учебната 2019/2020 година ще започне от 8 юни 2020 г. Желаещите да се явят на изпити, трябва да подадат заявление в срок до 22.05.2020 г. включително на електронната поща на училището...
В условията на извънредно положение, екипът от учителите по практика –  Красимира Сотирова, Станка Захариева, Росица Рачева, инж.Николай Стайков, инж.Боян Николов , под ръководството на инж. Кристина Стоименова, успяха да мотивират учениците да продължават обучението си в домашни условия.

В условията на извънредно положение, екипът от учителите по практика –  Красимира Сотирова, Станка Захариева, Росица Рачева, инж.Николай Стайков, инж.Боян Николов , под ръководството на инж. Кристина Стоименова, успяха да мотивират учениците да продължават обучението си в домашни условия.

   

Държавни квалификационни изпити 2020

СЪОБЩЕНИЕ В условията на извънредна ситуация и на основание писмо на РУО – София от 27.03.2020 г. относно методическите указания на МОН, свърани с организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация,...

Kонкурси

Скъпи ученици, Във връзка с предстоящите майски празници,  ръководството на СГХСТ  обявява следните конкурси , които ще се проведат онлайн, поради извънредното положение. Темите на конкурсите са 1.Изработване на традиционни хлебни изделия за Гергьовден. 2.Изработване...