Колектив:

 1. Рени Гигова – Директор
 2. Боряна Райкова – ЗДУД
 3. Кристина Асенова – ЗДПД

Преподаватели – общообразователна подготовка:

 1. Майа Хранова – БЕЛ
 2. Стефка Александрова – БЕЛ
 3. Елена Тошкова – Математика
 4. Анна Василева – Английски език
 5. Светла Апостолова – БЕЛ и Английски език
 6. Ева Шах – Немски език
 7. Емилия Лицова – Математика и  Информационни технологии
 8. Олег Лигов – История и цивилизация
 9. Николина Асенова – География и икономика
 10. Никола Гинев – Философски цикъл
 11. Гергана Гергинова – Биология и здравно образование
 12. Инж. д-р Вера Пангалова – Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия
 13. Росица Рачева – Изобразително изкуство
 14. Аня Краваева – Музика
 15. Анушка Димитрова – Физическо възпитание  и спорт
 16. Светлан Гецов – Физическо възпитание  и спорт

Преподаватели  – професионална подготовка

 1. Инж. Катя Николова – преподавател по  специални предмети
 2. Инж. Антоанета Каджалова – преподавател по  специални предмети
 3. Инж. Николай Мицов – преподавател по общотехнически дисциплини
 4. Милена Първанова – преподавател по икономически дисциплини

Преподаватели – практическо обучение

 1. Красимира Сотирова
 2. Станка Захариева
 3. Инж. Николай Стайков
 4. Инж. Боян Николов
 5. Росица Рачева