ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

  1. „ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ – дуално обучение – професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, III-та квалификационна степен – 26 ученика

 

  1. „КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ“ – професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, III-та квалификационна степен и „ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ – професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, III-та квалификационна степен – с разширено изучаване на английски език, 13/13 ученика

 

  1. „ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ – професия
    „Хлебар-сладкар“, II-ра квалификационна степен – 26 ученика

 

  1. „ДЕКОРАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ – професия
    „Хлебар-сладкар“, II квалификационна степен – с разширено изучаване на английски език – 26 ученика