Прием – след завършен VII клас.

Обучение – по Учебен план за професията, утвърден от МОН.
Оборудваните със съвременни машини, уреди и пособия работилници дават възможност за пълно усвояване на учебния материал.

Производствена практика – за провеждането й са сключени договори с подходящи базови обекти. Там учениците имат възможност да участват в производството при реални условия.

Документи след завършване:
Диплома за средно образование
Свидетелство за професионална квалификация (трета степен)
Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Реализация – успешно завършилите ученици намират добра реализация във всички фирми, свързани с производството на хлебни и сладкарски изделия. Те са предпочитани от работодателите. Специалностите дават необходимите знания и за развитие на самостоятелен бизнес. Обучението дава възможност и за продължаване на образованието във ВУЗ.