Прием – след завършено основно образование (VII клас).

Обучение – по Учебен план за професията, утвърден от МОН. Оборудваните със съвременни машини, уреди и пособия работилници дават възможност за пълно усвояване на учебния материал. През целия период на обучение ще се изучава технология на специалността, машини и съоръжения, суровини и материали, хигиена на производството, здравословни и безопасни условия на труд, приложна декорация, естетика и дизайн, реклама и маркетинг, разширено практическо обучение по технология на производството, естетика, оформление и дизайн и др.

Производствена практика – провежда се в подходящи базови обекти. Там учениците имат възможност да участват в производството при реални условия.

Документи след завършване:
Диплома за средно образование
Свидетелство за професионална квалификация (втора степен)
Професия: Хлебар-сладкар

Реализация – успешно завършилите ученици намират добра реализация във всички фирми, свързани с производството на сладкарски изделия. Те са предпочитани от работодателите. Специалностите дават необходимите знания и за развитие на самостоятелен бизнес. Обучението дава възможност и за продължаване на образованието във ВУЗ.