КАКВО Е ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

Може да станеш експерт, като практикуваш в реална работна среда, докато се обучаваш по избрана професия и специалност.
Обучаваш се на 2 места – в гимназията и във фирмата.
Когато се дипломираш си вече завършен професионалист, перфектно подготвен за практиката и реалния живот.
Обучението е адаптирано към образователните нужди и е на база на новостите и тенденциите в развитието на бизнеса.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Професия: Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Документи след завършване:
Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.
Срок на обучение – 4 години.
В 11-ти и 12-ти клас получаваш трудов договор с фирмата партньор и мотивиращо възнаграждение:
– според извършената работа, не по-малко от 90 % от минималната работна заплата за страната;
– плюс стипендия за отличен успех за целия срок на обучение.

СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСПЕКТИВНА КАРИЕРА