През изминалата 2017/2018 учебна година беше реализиран
проект „Твоят час“.
Представяме Ви актуални снимки и изяви по проекта.