Във файла може да се запознаете с дните за консултация на учениците
за II-ри учебен срок на учебната 2018/2019 г.

консултации