Във файла по-долу може да видите датите за класни работи
за II-ри учебен срок на учебната 2018/2019 г.

класни работи