СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗА 4-ТО КЛАСИРАНЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА
В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
с разширено изучаване на английски език – 1 място

Прозводство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
с разширено изучаване на английски език – 2 места

Прозводство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
с разширено изучаване на английски език – дуална форма на обучение – 2 места

Декорация на сладкарски изделия – 6 места