Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
обявява свободни 
места след първо класиране:

В специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски технологии“ – дуално обучение – 1 място

В специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски технологии“ – дневна форма – 11 места