СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г. 

Красимира Пенчева Найденова        – VIII-a клас
Анушка Илиева Димитрова               – VIII-б клас
Илияна Георгиева Милкова                – VIII-в клас
Емилия Александрова Лицова          – IX-a клас
Станка Петкова Захариева                – IX-б клас
Катя Ангелова Николова                     – X-a клас
Николай Георгиев Стайков                 – X-б клас
Николина Валериева Асенова            – XI-a клас
Росица Йорданова Рачева                    – XI-б клас
Боряна Йорданова Георгиева             – XI-в клас
Анна Бориславова Василева                – XII-а клас
Елена Димитрова Тошкова                 – XII-б клас
Милена Първанова Първанова          – XII-в клас