УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Колективът на СГХСТ Ви пожелава една успешна и ползотворна учебна година! 

 

 

 

 

 

26.08.2019 г. 

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

23.08.2019 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

POKANA

 

 

08.05.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА СГХСТ, ОТНОСНО ЗДРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ