ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

POKANA

 

 

08.05.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА СГХСТ, ОТНОСНО ЗДРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

29.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ,

ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВАЖНИ ДАТИ,
СВЪРЗАНИ С ПОЛАГАНЕТО НА ДЗИ И ДКИ ЗА 2018/2019 г.

важни дати дзи и дки

 

03.01.2019 г.

ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА!

Пожелаваме на целия екип на гимназията, на нашите ученици
и техните семейства здрава, успешна и ползотворна година! 

 

21.12.2018 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА
ЗА ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИКЛЮЧИ.
ОБЩАТА СУМА НА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА Е 722.09 ЛВ.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ВЗЕХА ПРИСЪРЦЕ
ТАЗИ БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА!

ПАРИТЕ СА ВНЕСЕНИ ПО СМЕТКА НА ННЕК-ЮНЕСКО

 

19.12.2018 г.

ЗАПОВЕД НА РУО СОФИЯ-ГРАД ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ДА ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГНОЗНИТЕ КРИТИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ ПО ДАННИ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД, МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК: 
РД09-3946

 

03.12.2018 г.

СЛЕД КАТО СЕ ВКЛЮЧИХМЕ В ИНИЦИАТИВАТА НА UNESCO БЪЛГАРИЯ
ЗА СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА ДНИ ОТ НАШИТЕ УЧАСТИЯ СЪБРАХМЕ 173,00 лв.

 

29.11.2018 г.

 

СГХСТ спечели проект по програма „Еразъм+“ на тема
„Веган стил в хлебопроизводството и сладкарството“ за практика на ученици
във Виена, Австрия през юни-юли 2019 г.

Учениците от 10 и 11 клас желаещи да участват трябва да представят в дирекцията на училището следните документи:

  1. Заявление (получава се от дирекцията или от страницата на СГХСТ в меню ПРОЕКТИ)
  2. Препоръка от класния ръководител
  3. Препоръка от преподавателя по практика от предходната година (отнася се за 11 клас)
  4. Мотивационно писмо
  5. Доклад или есе на тема „Австрия“

Подборът на учениците ще бъде на 16.10.2018 г. от комисия.

Обдобрените ученици ще започнат курс по немски език.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА ПРЕЗ 2019 г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ
ОТ СТРАНИЦАТА НА СГХСГ/ПРОЕКТИ/ЕРАЗЪМ+