ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“,
ПРОВЕДЕН ОТ 24.06.2018 г. ДО 08.07.2018 г. В БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ