Тази година в периода 07-11 ноември 2018 г.
в Интер Експо Център се проведе 25-то издание
на международното изложение за хлебопроизводство и сладкарство БУЛПЕК.

СГХСТ се представи достойно с произведените от нейните възпитаници и колеги
хлебни и сладкарски изделия
на тема „Фолклор, традиции и иновации“