Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
стана асоцииран партньор 
на 8. СУ
по проект „Pathway through Religions“

Миграциите към Европа и между европейските държави са част от живата история на континента. Вследствие на този феномен, културната и верската идентичност на европей-ското население се променя динамично.

Целите на проекта са:
♦ Да насърчава разбирането на религиите и да насърчава толерантност;
♦ Да предостави на учителите компетенции за работа с мулти-културни класове;
♦ Да развие социалните, гражданските и междукултурните компетенции на учениците и да предотврати проявите на дискриминация.

Проектът е финансиран от Европейската Комисия по линия на Програма Erasmus+

Официална страница на проект Pathway through Religions:
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/

За повече информация: Към страницата на проекта