Със заповед № 638/14.09.2018 г., на основание чл. 259, ал. 1, т. 1 от ЗПУО

Директора на СГХСТ определи следния график за провеждане на родителски срещи
за ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК на учебната 2018/2019 г.:

04.10.2018 г. (четвъртък) – 18,00 ч. за учениците от 8-ми до 12-ти клас

15.01.2019 г. (вторник) – 18,00 ч. за учениците от 8-ми до 12-ти клас