Международно изложение за хляб, хлебни и сладкарски изделия, суровини, машини, оборудване и технологии, опаковки

6 – 9 ноември 2019

БУЛПЕК предоставя работещи решeния за бизнеса за целия цикъл на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Дългогодишната история на изложбата е доказателство за нейната полезност за експертите от областта на хлебопроизводството и сладкарството да разширят своите бизнес перспективи. Изложбата е професионална платформа за участие в наситена с делови събития програма, обмяна на опит с български и чуждестранни колеги, директен контакт с нови партньори и крайни клиенти. Организатор на събитието е  Националният  браншови съюз на хлебарите и сладкарите, а съорганизатор –  Интер Експо Център.

Своето място на изложението имаше и Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Възпитаниците на училището с голям ентусиазъм  и старание се подготвяха за важното събитие и с гордост представиха своята продукция. Трудът им беше оценен от множеството посетители, които разглеждаха с интерес приготвените изделия, някои от които приличаха на произведения на изкуството.

Сформираната в гимназията фолклорна група „Житената питка“ и ученичката от 12 А клас – Георгия Райкова се представиха отлично на откриването на изложението. По-големите се включиха в различни инициативи, а осмокласниците посетиха мероприятието и изразиха желание през следващата година и те да участват.

« 1 на 2 »