График за дейностите по прием в 8 клас за учебната 2022/2023 г. можете да видите тук.