Графикът за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение може да видите тук.