График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година можете да видите тук.