Вид дейност

Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл.95, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016г. 03 -21 май 2023г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016г. До 04 юли 2023г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г. 05-07 юли 2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП на класиране До 12 юли 2023г.
Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във ВТОРИ ЕТАП на класиране 13-17 юли 2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП на класиране До 19 юли 2023г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП на класиране 20-24 юли 2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ВТОРИ ЕТАП на класиране 25 юли 2023г.
Подаване на документи за участие в ТРЕТИ ЕТАП на класиране 26-27 юли 2023г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ТРЕТИ ЕТАП на класиране До 31 юли 2023г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ ЕТАП на класиране 01-02 август 2023г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ТРЕРИ ЕТАП на класиране до 04 август 2023г.
Попълване на незаетите места след ТРЕТИ ЕТАП на класиране и записване Определя се от директора, до 11 септември 2023г.
Утвърждаване на осъществения държавен прлан-прием До 14 септември 2023г. вкл.

 

ПРИЕМ след 7 клас
4 специалности с разширено изучаване на чужд език: Балообразуване:
НВО: Свидетелство:
● Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, с английски език 3 БЕЛ + Мат БЕЛ + БЗО
● Декорация на сладкарски изделия, с английски език; 3 БЕЛ + Мат БЕЛ + ИИ
● Производство на сладкарски изделия, с английски език 3 БЕЛ + Мат БЕЛ + ИИ
● НОВО! Кетъринг, с гръцки език 3 БЕЛ + Мат БЕЛ + ИИ