График на дейностите за прием в 8 клас за учебната 2021/2022 г тук.