Седмично разписание

8 А- Ант.Гаджалова
понеделник 1 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
2 БЕЛ – Кр.Найденова
3 БЕЛ – Кр.Найденова
4 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
7* Модул Спортни дейности –  Ан.Димитрова
вторник 1 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
5 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – Б.Николов
6 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
7 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
сряда 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
3 ЧАС НА КЛАСА – Ант.Гаджалова
4 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
5 БЕЛ – Кр.Найденова
6 БЕЛ – Кр.Найденова
7 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
четвъртък 1 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
4 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
5 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
6 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
7 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
петък 1 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
2 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
3 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
4 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
8 Б – Р.Рачева
понеделник 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – Б.Николов
5 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
7 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
вторник 1 БЕЛ – Кр.Найденова
2 БЕЛ – Кр.Найденова
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
5 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
6 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
7 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
сряда 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
4 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
5 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
6 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
7 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
четвъртък 1 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
2 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
5 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
6 ЧАС НА КЛАСА – Р.Рачева
7 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
петък 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
3 БЕЛ – Кр.Найденова
4 БЕЛ – Кр.Найденова
5 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
6 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
7* Модул Спортни дейности –  Ан.Димитрова
8 В – Н.Асенова
понеделник 1 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
2 ЧАС НА КЛАСА – Н.Асенова
3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
4 БЕЛ – Кр.Найденова
5 БЕЛ – Кр.Найденова
6 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
7* Модул Спортни дейности –  Ан.Димитрова
вторник 1 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
2 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
3 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
4 БЕЛ – Кр.Найденова
5 БЕЛ – Кр.Найденова
6 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – Б.Николов
7 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
сряда 1 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
2 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
3 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
четвъртък 3
4
5 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
6 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
8 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
9 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
10 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
11 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
петък 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
5 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
6 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
7 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
9 А- Ел.Тошова
понеделник 1
2 БЕЛ – Юл.Дойчева
3 БЕЛ – Юл.Дойчева
4 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
5 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
6 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
7 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
8 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
9 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
вторник 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Кр.Сотирова/Ст.Захариева
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Кр.Сотирова/Ст.Захариева
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Кр.Сотирова/Ст.Захариева
4 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Кр.Сотирова/Ст.Захариева
5 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Кр.Сотирова/Ст.Захариева
6 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
7 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
8
сряда 1
2 БЕЛ – Юл.Дойчева
3 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
4* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
5 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
6 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
7 СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ХВП – Ант.Гаджалова
8 ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
9 ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
четвъртък 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
4 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
5 ЧАС НА КЛАСА – Е.Тошкова
6 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
7 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
8 УП ПО ПРОФЕСИЯТА-Производство на изделия за кетъринг – Т.Колева
петък 2 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
3 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
4 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Попова
7 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
8 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
9 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
9 Б – А.Василева
понеделник 1
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
4 БЕЛ – Юл.Дойчева
5 ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИИ/ ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – Ем.Лицова- гр./Кр.Асенова-гр
6 ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИИ/ ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – Ем.Лицова- гр./Кр.Асенова-гр
7 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
8 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
вторник 1
2 БЕЛ – Юл.Дойчева
3 БЕЛ – Юл.Дойчева
4 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
5 МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
6 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
7* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
сряда 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
4 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
5 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
6 СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ В ХВП – Ант.Гаджалова
7 ЧАС НА КЛАСА– А.Василева
8 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
четвъртък 1
2 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
3 ОСНОВИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ХР. ПРОДУКТИ-Ант.Гаджалова
4 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
8 Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
петък 1
2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
3 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
4 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
5 МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
6 МАТЕМАТИКА – Ем.Лицова
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
10  А – Кр.Найденова
понеделник 2
3 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
4 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
5 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
6 БЕЛ – Кр.Найденова
7 БЕЛ – Кр.Найденова
8 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
9 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
10* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
вторник 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ант.Гаджалова
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ант.Гаджалова
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ант.Гаджалова
4 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ант.Гаджалова
5 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
6 БЕЛ – Кр.Найденова
7 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
8
сряда 1
2
3 ИКОНОМИКА – Т.Колева
4 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
5 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
6 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
7 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
8 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
9 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
четвъртък 2
3 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
4 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
5 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
6 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
8 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
9 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
10 ЧАС НА КЛАСА – Кр.Найденова
петък 3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
4 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
5 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
6 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
7 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
8 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
10 Б- Ан.Димитрова
понеделник 2
3 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
4 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
5 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
6 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
7 ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ/ ТЕХН.ЧЕРТАНЕ – Ем.Лицова- гр./Кр.Асенова -гр.
8 ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ/ ТЕХН.ЧЕРТАНЕ – Ем.Лицова- гр./Кр.Асенова -гр.
9 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
вторник 3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
4 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
5 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
6 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
7 БЕЛ – Кр.Найденова
8 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
9* Модул Спортни дейности –  Ан.Димитрова
10 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
сряда 1
2
3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
4 ИКОНОМИКА – Т.Колева
5 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
6 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Ан. Димитрова
7 БЕЛ – Кр.Найденова
8 БЕЛ – Кр.Найденова
9 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
10 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
четвъртък 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ст.Захариева/Кр.Сотирова
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ст.Захариева/Кр.Сотирова
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ст.Захариева/Кр.Сотирова
4 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ст.Захариева/Кр.Сотирова
5 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Н.Стайков/Ст.Захариева/Кр.Сотирова
6 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Ан. Димитрова
7 ЧАС НА КЛАСА – Ан.Димитрова
8
петък 3 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
4 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
5 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
6 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Ал.Попова
8 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Ал.Попова
9 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
10 В – Св.Гецов
понеделник 1
2
3 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
4 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
5 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
6 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
7 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
8* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
вторник 3 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
4 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
5 ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ–  В.Пангалова
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василеа
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василеа
8 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
9 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
10 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Ем.Лицова- гр.
сряда 1
2
3 БЕЛ – Кр.Найденова
4 БЕЛ – Кр.Найденова
5 ФИЛОСОФИЯ – К.Борисов
6 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
7 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
8 ЧАС НА КЛАСА – Св.Гецов
9 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
четвъртък 3 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
4 ИКОНОМИКА – Т.Колева
5 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА – Н.Асенова
6 НЕМСКИ ЕЗИК – Р.Гигова
7 НЕМСКИ ЕЗИК – Р.Гигова
8 БЕЛ – Кр.Найденова
9 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – Р.Рачева
петък 1 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Н.Стайков
2 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Н.Стайков
3 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Н.Стайков
4 УП ПО ПРОФЕСИЯТА – Кр.Сотирова/Н.Стайков
5 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – О.Лигов
6 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
7 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА–  В.Пангалова
8 БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Г.Гергинова
11 А – Ем.Лицова
понеделник 1 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
2 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
3 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
4 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
5 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
6 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
7 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
8 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
9 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
10 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
вторник 1
2 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
3 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
4 ЧАС НА КЛАСА – Ем.Лицова
5 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
6 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
7 ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – Ант.Гаджалова
8 МИКРОБИОЛОГИЯ – Ант.Гаджалова
9* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
сряда 1
2 СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПХХСИ – Ант.Гаджалова
3 БЕЛ – Юл.Дойчева
4 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – К.Борисов
5 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
6 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-Т.Колева
7 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-Т.Колева
8 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-Т.Колева
9 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-Т.Колева
четвъртък 1
2 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
3 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
4 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
5 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
8 ПРИЛОЖНА ДЕКОРАЦИЯ- Р.Рачева
петък 1
2 БЕЛ – Юл.Дойчева
3 БЕЛ – Юл.Дойчева
4 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
5 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
6 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – Н.Стайков
7 ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ – Ант.Гаджалова
8 ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ – Ант.Гаджалова
9 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
11 Б – Ст.Захариева
понеделник 1
2 ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ – Ант.Гаджалова
3 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
4 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
5 МИКРОБИОЛОГИЯ – Ант.Гаджалова
6 МИКРОБИОЛОГИЯ – Ант.Гаджалова
7 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
8 НЕМСКИ ЕЗИК – Е.Шах
9 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
вторник 1
2 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
3 МАТЕМАТИКА – Е.Тошкова
4 БЕЛ – Юл.Дойчева
5 ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – Ант.Гаджалова
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Св.Апостолова
8 ПРИЛОЖНА ДЕКОРАЦИЯ- Р.Рачева
9 ПРИЛОЖНА ДЕКОРАЦИЯ- Р.Рачева
10* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
сряда 1 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
2 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
3 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
4 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
5 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
6 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
7 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
8 УП ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – Н.Стайков
четвъртък 1
2 БЕЛ – Юл.Дойчева
3 БЕЛ – Юл.Дойчева
4 СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ХХСИ- Ант.Гаджалова
5 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – Н.Стайков
6 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
7 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
8 ЧАС НА КЛАСА – Ст.Захариева
9 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – Св.Гецов
10 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – К.Борисов
петък 1 УП ПО ДИЗАЙН НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ -гр.- Р.Рачева
2 УП ПО ДИЗАЙН НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ – гр.- Р.Рачева
3 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-РПП-гр.-Р Рачева
4 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-РПП-гр.-Р Рачева
5 УП ПО ДИЗАЙН НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ – Р.Рачева
6 УП ПО ДИЗАЙН НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ – Р.Рачева
7 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-РПП-гр.-Р Рачева
8 ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЛАДК.ИЗДЕЛИЯ-РПП-гр.-Р Рачева
12 А – К.Николова
понеделник 1 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
2 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
3 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – Ант.Гаджалова
4 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ – Ант.Гаджалова
5 СВЯТ И ЛИЧНОСТ – Н.Асенова
6 СВЯТ И ЛИЧНОСТ – Н.Асенова
7 БЕЛ – Ст.Александрова
8 БЕЛ – Ст.Александрова
9 БЕЛ – Ст.Александрова
вторник 1 БЕЛ – ЗИП – Ст.Александрова
2 БЕЛ – ЗИП – Ст.Александрова
3 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
4 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
6 ЧАС НА КЛАСА – К.Николова
7 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
8 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
9 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗИП – Н.Асенова
сряда 1 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
2 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
3 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
4 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
5 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
6 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
7 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
8
четвъртък 1 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
2 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
3 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
4 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
5 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
6 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
7 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
8
петък 1 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
2 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
3 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
4 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
5 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
6 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
7 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
8
12 Б – Н.Стайков
понеделник 1 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
2 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
3 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
4 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
5 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
6 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
7 УП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ПСИ – Кр.Сотирова/Ст.Захариева
8
вторник 1 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
2 МАТЕМАТИКА – Б.Райкова
3 БЕЛ – Ст.Александрова
4 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
5 УП ПО ТЕХНОХИМИЧЕН КОНТРОЛ – Н.Стайков
6 УП ПО ТЕХНОХИМИЧЕН КОНТРОЛ – Н.Стайков
7 УП ПО ТЕХНОХИМИЧЕН КОНТРОЛ – Н.Стайков
8
сряда 1 ЕСТЕТИКА И ДИЗАЙН – Р.Рачева
2 ЕСТЕТИКА И ДИЗАЙН – Р.Рачева
3 БЕЛ – Ст.Александрова
4 БЕЛ – Ст.Александрова
5 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
7* Модул Спортни дейности –  Св.Гецов
четвъртък 1 ГЕОГРАФИЯ  И ИКОНОМИКА ЗИП – Н.Асенова
2 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
3 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – К.Николова
4 ЧАС НА КЛАСА – Н.Стайков
5 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – А. Димитрова
6 БЕЛ – ЗИП – Ст.Александрова
7 БЕЛ – ЗИП –  Ст.Александрова
петък 1 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А.Василева
2 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
3 ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – К.Николова
4 СВЯТ И ЛИЧНОСТ – Н.Асенова
5 СВЯТ И ЛИЧНОСТ – Н.Асенова
6 УП ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО – Ст.Захариева
7 УП ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО – Ст.Захариева

 

ГРАФИК за 2-ри час на класа 1-ви срок на уч.2020/2021г.

клас класен ръководител

 

ден Час/ от- до
8а Антоанета Гаджалова четвъртък 12:20-13:05
Росица Рачева вторник 11:30-12:15
8в Николина Асенова вторник 10:40-11:25
       
Елена Тошкова петък 14:00-14:45
Ана Василева сряда 10:40-11:25
       
10а Красимира Найденова четвъртък 12:20-13:05
10б Анушка Димитрова сряда 14:00-14:45
10в Светлан Гецов вторник 10:40-11:25
       
11 а Емилия Лицова сряда 9:40-10:25
11б Станка Захариева петък 11:30-12:15
       
12 а Катя Николова вторник 14:40-15:25
12б Николай Стайков четвъртък 13:10-13:55