В условията на извънредната ситуация Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии организира дистанционно обучение. Всички необходими материали учениците могат да намерят  в „Школо“ /презентации, тестове, разработени уроци и др./. Препоръчваме използването на „Уча се“, както и безплатните електронни учебници.