ЗА ГИМНАЗИЯТА

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия. Тя е основана през 1954 г. като Техникум с хлебопроизводствен профил. От 1973 г. в техникума се изучава и сладкарство. През април 2003 година Техникум по хлебни и сладкарски технологии приема името Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. СГХСТ е подготвила много млади специалисти със средно образование – техници, хлебари, сладкари, декоратори по специалностите: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на сладкарски изделия“, „Декорация на сладкарски изделия“. Гимназията работи по различни проекти и програми: европейска програма „Леонардо да Винчи, /сега „Еразъм+/, „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Ученически практики“, „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др. През 2016 г. СГХСТ започна  обучение по дуална система в партньорство с БИЛЛА с подкрепата на Министерството на образованието и Австрийската стопанска камара. Предлагаме модерно и качествено обучение, което отговаря на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал и ще повиши перспективите за по-нататъшно професионално развитие на младите хора. В 11-ти и 12-ти клас те провеждат практика на реални работни места, за което получават трудов договор с фирмите-партньори и мотивиращо възнаграждение. През учебната 2020/2021 година предлагаме дуално обучение по специалностите: „Производство на сладкарски изделия“ /професия“Хлебар-сладкар“/ и „Карвинг на органични материали“ /професия „Карвинг-декоратор“/. Нашите специалности са креативни, с потенциал да стимулират учениците за творчество и новаторство. Майсторите хлебари и сладкари, карвинг- декораторите могат да участват при изработването на рекламни клипове и снимки.Обучението на учениците развива: Творчески подход и креативност, ще творят шедьоври! Лична дисциплина и организираност, за усвояване на техники и похвати за извайване на фигури от тесто, плодове и зеленчуци!  Естетически подход и оригиналност, хлебарите, сладкарите и декораторите се превръщат в художници и фигурите оживяват в приказни образи, цветя и красиво вълшебство! Обучението, с разширено изучаване на английски език, повишава интереса на ученици, родители, работодатели и отговаря адекватно на потребностите на българския и европейския пазар на труда.Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация, признато във всички страни на Европейския съюз! Завършилите имат възможност за стартиране на собствен бизнес – проектиране, планиране и организиране на дейността на малки „бутикови’ фирми, така актуални в другите европейски страни. Училището има договор за прием с  Университет по хранителни технологии – Пловдив за продължаване на обучението на наши ученици по специалностите, предлагани във висшето училище.