КЕТЪРИНГ

Професия „Ресторантьор”

Специалност:

 код 8110603 „Кетъринг” – трета степен на професионална квалификация

Каква означава кетъринг?

Кетърингът включва в себе си организирането и управлението на различни събития.

В забързаното ежедневие на големия град, все по-често имаме необходимост от бърза реакция и съдействие за организирането на мечтаните ни събития.

Кетърингът е индустрия за приготвяне и доставка на храна и заедно с това е свързана с пълната организация на едно мероприятие, на място определено от клиента, при което храненето е само един от елементите на комплексното мероприятие.

Кетърингът е широк спектър от услуги обединени в единна логистична схема.

По време на обучението се изучават:

-кулинарни техники и технологии;

-организация и технология на кетрингови събития;

-икономика и отчетност;

-сомелиерство и барманство.

За първи път и единствено в България, СГХСТ предлага специалността с разширено изучаване на гръцки език.