За втори път в историята на кооперативното движение в България от 7 до 9 март 2023 г.
Централният кооперативен съюз беше домакин на редовно заседание на Борда на
директорите на Международния кооперативен алианс, в което участваха лидери на
национални кооперативни организации от 21 страни от всички региони на света – Азия и
Пасифик, Америка, Африка и Европа. Част от програмата беше запознаване с
търговската дейност и посещение на обекти, в които има производство на място.

Учители и ученици от СГХСТ представиха пред високопоставените гости изработването на
традиционни български хлебни изделия. Демонстрацията получи висока оценка от всички
участници в събитието.