Най-важното за СГХСТ в десет изречения

  1. Училище с традиции, създавани седем десетилетия.
  2. Училище, формиращо отношение към жизнено необходимото – храната
  3. Училище, подготвящо отговорни млади хора.
  4. Училище, възпитаващо в уважение към майсторство и професионализъм, защото „късче добре изпечен хляб – това е едно от най-великите достижения на човешкия ум“ – Тямирязев.
  5. Училище със специалности, стимулиращи учениците за творчество и новаторство, естетически подход и оригиналност.
  6. Училище, в което хлебарите от „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, сладкарите от“ Производство на сладкарски изделия“, декораторите от“ Декорация на сладкарски изделия“, ресторантьорите от „Кетъринг“ създават картини, превръщат се в художници.
  7. Училище, в което изучаването на чужд език по професията, създава успешни „Граждани на света“. Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация, признато във всички страни на Европейския съюз.
  8. Училище, чиито междуинституционални връзки подпомагат успешно завършилите ученици да продължат образованието си в единствения по своя профил Университет по хранителни технологии – гр.Пловдив.
  9. Училище, активно в реализацията на европейски и национални програми – „Еразъм+“, „Ученически практики“, „Подкрепа за дуалната система на обучение“, „Подкрепа за успех“, „Заедно в с порта и изкуствата“ и др.
  10. Училище, работещо в отговор на съвременните изисквания за връзката „образование – бизнес“ чрез въведената дуална система на обучение и провеждането на производствени практики във въдещи фирми в бранша.