Скъпи ученици,

Уважаеми родители и учители,

В изпълнение на заповед №РД 092148/27.08.2019 г. на министъра на образованието науката за учебното време, изменена със заповед №РД09-746/08.04.2020 и с писмо изх.№РУО1-7769/06.04.2020 на началника на РУО-София-град във връзка с извънредното положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че за периода от 13.04 до 16.04 .2020г. ще се провеждат часове с продължителност от 20 минути по седмичното разписание, както следва:

График за провеждане на учебни занятия с облекчен режим:

1 час – 9.00 – 9.20 часа

2 час – 9.25 – 9.45 часа

3 час – 9.50 – 10.10 часа

  4 час – 10.20 – 10.40 часа

   5 час – 10.45 – 11.05 часа

   6 час – 11.10 – 11.30 часа

   7 час – 11.40 – 12.00 часа

    8 час – 12.05. – 12.25 часа

   В този период няма да има преподаване на нов материал, а ще се провеждат занятия с развлекателен характер като беседи, гледане на документални и образователни филми , изработване на различни изделия и др. Учителите ще провеждат дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците като допълнително обучение за преодоляване на трудностите при ученици със слаби оценки за първи учебен срок, наваксване на пропуски в обучението.  Обучението ще се осъществява в електронната среда, избрана от учителите.

Учениците от 12 клас продължават занятията по установения график.

Отправяме апел в тези дни да продължим  да спазваме мерките за социална изолация!

Бъдете здрави!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО