За учениците, родителите и учителите

от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

От 12 март 2021 година, според заповед на Министъра на образованието и науката,

учениците от 5 до 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Учебните занятия в  СГХСТ ще се провеждат  в  Microsoft Teams, материали ще се качват и в електронната платформа Shkolo.bg. Седмичното разписание и график на часовете ще бъдат публикувани в електронния дневник. Моля всички да спазват стриктно графика на часовете, както и предвиденото време за почивка!

За учениците, които нямат възможност да се включат в ОРЕС, ще има материали и в училище.

Към 12 март няма болен учител, няма карантиниран учител и няма карантиниран клас.