Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID 19, откриването на учебната година ще бъде само за новоприетите ученици в 8 клас на 15 септември 2020 от 10 часа в двора на училището.
Всички останали ученици ще бъдат на училище на 16.09.2020 по утвърдена програма и график, които ще получат от класните ръководители.