От 17 до 21 октомври ЦКС беше домакин на съвместна инициатива със СГХСТ. Нашите ученици от всички класове посетиха музея на кооперативното движение, където разгледаха богатата експозиция, а изнесената беседа ги запозна с интересни факти от близкото минало. Посещението в шоколадовата работилница и търговската зала за био храни към центъра допълни позитивите с нова информация от професионалната им област!
Благодарим на екипа от ЦКС, организирал посещенията и се надяваме да имаме шанс за нови ползотворни инициативи в бъдеще!