В периода 25.06.2023 – 09.07.2023 г. СГХСТ реализира първият проект от Акредитацията по програма Еразъм+, която включва  мобилности за ученици  и  учители до 2027 г.

Темата на проекта: „Европейско партньорство за по-добро професионално обучение“ даде възможност на 20 ученици от гимназията да проведат производствената си практика във водещи немски фирми в областта на хлебопроизводството и сладкарството в град Берлин.