ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Свободните места за прием след завършено основно образование в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии след трети етап на класиране са:

  1. Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – няма свободни места
  2. Декорация на сладкарски изделия – няма свободни места
  3. Производство на сладкарски изделия /дуална система на обучение/ – няма свободни места
  4. Карвинг /дуална система на обучение/ – няма свободни места

Желаещите да кандидатстват в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии следва да подадат заявление до Директора в училището всеки работен ден до 09.09.2020г. вкл. от 9.00ч. до 16.00ч. като предоставят оригинално свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар.

Резултатите от четвърто класиране ще бъдат обявени в училището на 10.09.2020г., когато всички приети трябва да се запишат, като подадат заявление за записване.