На 9.05.2024 г. се проведе заключителното събитие по проект „Аз рециклирам за по- чисто и устойчиво бъдеще на своя град“ с участието на ученици от 5 училища: координатор Националната финансово-стопанска гимназия, СГСАГ „Хр. Ботев“, СГХСТ,
23. СУ „Фр. Ж.-Кюри“, 37.СУ „Райна Княгиня“, 15.СУ“Адам Мицкевич“ с любезното домакинство на ВУЗФ. Работата по проекта беше вдъхновяваща, полезна, ползотворна. СГХСТ беше удостоена с престижното трето място.

Равносметката:
Близо 900 кг текстил за рециклиране.
14 922 кг спестени въглеродни емисии.
Осигурена 1 423 кубически метра почва.
Спестени 1 563 080 л вода.

Проектът приключи , но наученото ще остави трайни следи във възпитанието на младите хора – ориентирани към екологично мислене.