Проекти

„Подкрепа за дуалната система на обучение“

Групи за занимания по интереси в СГХСТ:

 1. Езиков свят
 2. Дигитален свят
 3. Природни науки
 4. Фолклорни традиции и мотиви в сладкарството
 5. Любители сладкари
 6. Работилница „Сладко и солено“
 7. Магията на хляба
 8. Традиционно и съвременно хлебопроизводство
 9. Фолклорна група „Житената питка“

Групи по проект „Подкрепа за успех“

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература – успешна матура
 3. География за матура
 4. География на България
 5. Математика
 6. Химия
 7. Декорации от шоколад

Образование за утрешния ден

 1. Дигитален свят

Минали проекти:

Еразъм+ 2018/2019 -„Изучаване на европейския опит в интегриране на различни култури в съвременното хлебопроизводство и сладкарство“

2017- Еразъм+ – „Изучаване на европейския опит в интегриране на различни култури в съвременното хлебопроизводство и сладкарство“

2015-Еразъм+-“Европейска визия за успех в професията“-Виена, Австрия

2014-Еразъм+ -„Съчетаване на иновации с традиции – формула за успех” – гр.Берлин, Германия

2013- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика- „Добрите европейски практики за производство на биоорганични хлебни и сладкарски изделия” – гр.Барселона, Испания

2012- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика- „Австрийски професионализъм и инновации в производството на шоколад и сладолед” – гр.Виена, Австрия

2011- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика- „Европейски професионализъм и френски стил в работата” – гр.Париж, Франция

2010- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика- „Виенският стил в сладкарството – съчетание от финес, изящество и вкус” – гр.Виена, Австрия

2010- Леонардо да Винчи/Мобилност/Обмен- „Изучаване на новостите в европейските образователни практики – възможност за въвеждане на иновативни методи в професионалното обучение” – гр. Римини, Италия.

2009- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика- “Изделията за кетъринг – прекрасен вкус в изящна форма” – гр. Валенсия, Испания;

2008- ОП„Развитие на човешките ресурси” – проект за допълнителна практика- „Уча и работя за да живея по европейски”;

2008- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика – „Европейският опит в производството на хлебни и сладкарски изделия за диетично и здравословно хранене” – гр. Римини, Италия;

2007- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика -„Запознаване с белгийския опит в хлебопроизводството и сладкарството”- гр. Брюксел, Белгия;

2007- Леонардо да Винчи/Мобилност/Обмен – „Добрите европейски практики в обучението по производство и декорация на хлебни и сладкарски изделия” – гр. Брюксел, Белгия;

2006- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика -„Усвояване на нови технологии за производство на хлебни и сладкарски изделия” – гр.Кемниц, Германия;

2005- Леонардо да Винчи/Мобилност/Практика – “Повишаване на професионалните знания и умения на бъдещите хлебари и сладкари” – гр.Кемниц, Германия;