Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия: Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

Специалност: 

Код: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III степен на професионална квалификация

Специалността е с дългогодишни традиции в СГХСТ и е колкото стандартна, толкова различна!

Когато се докоснете до знанието на най-стария занаят в света- хлебарството, ще останете изумени как от обикновени суровини, могат  да  се сътворят  чудеса.

Все по-честно днес чуваме термините craft / крафт/, gurme/ гурме/, bakery/ бейкъри/ и всичко звучи виртуозно и недостъпно за нас, обикновените хора.

Щом четете това, то вие сте на мястото където ще ви покажем, че няма невъзможни  неща…

В нашето училище палим искрата на любовта към занаята и знанията, развиваме я и достигаме до висини, които всеки път изненадват и нас!

Целият екип от преподаватели се стреми към покоряването на нови и непознати върхове в професионалното развитие на нашите ученици.

Фокусът е не само върху стандартните знания и умения, а и върху съвършено различните методи и суровини. Работим изцяло в динамиката на промените към здравословен и балансиран начин на живот и хранене.

Учебният процес е фокусиран не само върху натрупване на знания и умения по технология за производство на различни видове хляб, закуски и сладкарски изделия, но и запознаване с новостите в техниката, автоматизацията на производството, икономика, управление на бизнес.

Търсим  баланс между полезното и красивото, засилване дела на диетичните и здравословни храни, привеждане на производството съобразно екологичните норми, прилагане принципите на устойчивост. Учебният план е разработен в съответствие с тези тенденции, което прави завършващите специалността подготвени за работа в модерни, проспериращи и социално отговорни фирми и компании.

Ела, бъди част от нашето семейство и стани най-великият SHIEF BAKER – chief baker