Свободни места:

8 А клас –  специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – 3

8 Б клас  – специалност “Декорация на сладкарски изделия“ – 4

8 В клас – специалност “Производство на сладкарски изделия“ – 3

специалност “Карвинг – декоратор“ – 3

9 А клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ /дуална система на обучение/

9 Б клас –  специалност “Декорация на сладкарски изделия“

10 А клас –  специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – 2

                                            „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ – 2

10 Б клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ /дуална система на обучение/ – 4

10 В клас – специалност “Декорация на сладкарски изделия“ – 6

11 А клас –  специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – 2

11 Б клас – специалност “Декорация на сладкарски изделия“ – 2

12 А клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ /дуална система на обучение/

12 Б клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“