Свободни места:

СВОБОДНИ МЕСТА В 8 КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

  1. Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – няма свободни места
  2. Декорация на сладкарски изделия – няма свободни места
  3. Производство на сладкарски изделия /дуална система на обучение/ – няма свободни места