Акредитация по Програма Еразъм+ – С нея се осигурява реализиране на ежегодни проекти за международни практики и обмен до 2027 година! По 20 ученици всяка година ще провеждат двуседмична практика в различна страна от ЕС на различна тематика – натрупване на повече знания за предприемачеството, устойчивата икономика, екологичните аспекти в професията, иновации в производството на здравословни храни, тенденции в сладкарството и дизайна на изделията и др. Практиките ще се реализират в Германия, Испания, Малта, Австрия и Италия.

Планирани са и два проекта за обмен на учители. Те ще се реализират в Испания и Австрия. Учителите ще се запознаят с европейския опит в професионалното обучение на ученици с по-малки възможности, специфики при професионалната им подготовка, прилаганите стратегии за личностна и образователна подкрепа, както и с иновации в професионалното обучение, включването на политиките за екологичност и устойчивост при обучението по производство на хлебни и сладкарски изделия и др.