Специалности

За учебната 2021-2022 година, гимназията ще приема ученици по следните специалности:

  1. Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език –  код 2208413 код паралелка 0547
  2. Декорация на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език – код 2208413  код паралелка 0563
  3. Производство на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език – дуална система на обучение /обучение чрез работа/ –  код 2208413 код паралелка 0568
  4. Производство на хляб и хлебни изделия с разширено изучаване на английски език– дуална система на обучение /обучение чрез работа/ – код 2208413 паралелка 0573

 

Дуална система на обучение“ е  професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие. Системата на дуалното обучение е разпространена предимно в Германия, Австрия и Швейцария, вече и в България, като една от най-съвременните форми.

През 2016 г. СГХСТ започна  обучение по дуална система в партньорство с БИЛЛА с подкрепата на Министерството на образованието и Австрийската стопанска камара. Предлагаме модерно и качествено обучение, което отговаря на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал и ще повиши перспективите за по-нататъшно професионално развитие на младите хора. В 11-ти и 12-ти клас те провеждат практика на реални работни места, за което получават трудов договор с фирмите-партньори и мотивиращо възнаграждение. През учебната 2021/2022 година предлагаме дуално обучение по специалностите: „Производство на сладкарски изделия“ /професия“Хлебар-сладкар“/ и „Производство на хляб и хлебни изделия“ /професия“Хлебар-сладкар“/.

 

График на дейностити – 7 клас можете да видите тук.