Специалности

За учебната 2020-2021 година, гимназията ще приема ученици по следните специалности:

  1. Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език
  2. Декорация на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език
  3. Карвинг-декоратор с разширено изучаване на английски език /дуална система на обучение/
  4. Производство на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език/дуална система на обучение/

„Дуална система на обучение“ е  професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и предприятие. Системата на дуалното обучение е разпространена предимно в Германия, Австрия и Швейцария, вече и в България, като една от най-съвременните форми.

През 2016 г. СГХСТ започна  обучение по дуална система в партньорство с БИЛЛА с подкрепата на Министерството на образованието и Австрийската стопанска камара. Предлагаме модерно и качествено обучение, което отговаря на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал и ще повиши перспективите за по-нататъшно професионално развитие на младите хора. В 11-ти и 12-ти клас те провеждат практика на реални работни места, за което получават трудов договор с фирмите-партньори и мотивиращо възнаграждение. През учебната 2020/2021 година предлагаме дуално обучение по специалностите: „Производство на сладкарски изделия“ /професия“Хлебар-сладкар“/ и „Карвинг на органични материали“ /професия „Карвинг-декоратор“/.