Уважаеми ученици,
Втората изпитна сесия за учебната 2019/2020 година ще започне от 8 юни 2020 г. Желаещите да се явят на изпити, трябва да подадат заявление в срок до 22.05.2020 г. включително на електронната поща на училището sghst@abv.bg.