Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с заповед №РД-09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване на присъставения образователен процес от 29.10.2020 до 11.11.2020 г . за учениците от VIII – XII клас, СГХСТ организира  обучение от разстояние в електронна среда чрез Microsoft Teams.  В случай на затруднения, материали ще бъдат качвани и в Школо.