ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  ЗА ОСМИ КЛАС

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ОСМИ КЛАС

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОСНОВЕН РЕМОНТ В СГРАДАТА НА СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ОСМИ КЛАС ЩЕ БЪДЕ НА 15.09.2021 ОТ 9.00 ЧАСА В ДВОРА НА 123 СУ“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ 8А КЛАС – „ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради извършване на основен ремонт в сградата на СГХСТ, занятията през учебната 2021/2022 година ще се провеждат в 123СУ „Стефан Стамболов“/в близост до сградата на СГХСТ/. Телефон за връзка с ръководството:...

Първа копка

Официалната церемония „Първа Копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. можете да видите тук.  ...

ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Дейности в подкрепа на образователната система“ по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ СГХСТ кани желаещите да участват в   разработването  на национална изпитна програма да подадат своите документи в срок до...

СВОБОДНИ МЕСТА В 8 КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – няма свободни места Декорация на сладкарски изделия – няма свободни места Производство на сладкарски изделия /дуална система на обучение/ – няма свободни...