ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID 19, откриването на учебната година ще бъде само за новоприетите ученици в 8 клас на 15 септември 2020 от 10 часа в двора на училището. Всички останали ученици ще бъдат на училище на 16.09.2020 по утвърдена програма и...

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Свободните места за прием след завършено основно образование в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии след трети етап на класиране са: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – 4  свободни места...

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година можете да видите...