Ръководството на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии  пожелава на всички ученици, преподаватели, служители, на всички родители и приятели на училището много здраве, радост и щастие! Нека магията на святата Коледна нощ влезе в домовете ви и донесе мир,...

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка със заповед №РД01-651/11.11.2020 на министъра на здравеопазването, заповед №РД09-3171/12.11.2020  на Министъра на образованието продължава обучението от разстояние в условията на електронна среда в СГХСТ, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г., с...

Обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с заповед №РД-09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване на присъставения образователен процес от 29.10.2020 до 11.11.2020 г . за учениците от VIII – XII клас, СГХСТ организира ...

Продължава работата на СГХСТ по проект „Образование за утрешния ден“

  Ученици от 11а клас  с голям интерес  участват в  клуб  „Дигитален свят“ с р-л инж.Ем.Лицова, реализиран с проект Образование за утрешния ден,  BG05M2OP001-2.012-0001,  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Те...