Продължава работата на СГХСТ по проект „Образование за утрешния ден“

  Ученици от 11а клас  с голям интерес  участват в  клуб  „Дигитален свят“ с р-л инж.Ем.Лицова, реализиран с проект Образование за утрешния ден,  BG05M2OP001-2.012-0001,  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Те...
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID 19, откриването на учебната година ще бъде само за новоприетите ученици в 8 клас на 15 септември 2020 от 10 часа в двора на училището. Всички останали ученици ще бъдат на училище на 16.09.2020 по утвърдена програма и...

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Свободните места за прием след завършено основно образование в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии след трети етап на класиране са: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – 4  свободни места...