Педагогически състав

Колектив: Рени Гигова – Директор Боряна Райкова – ЗДУД Преподаватели – общообразователна подготовка: Красимира Найденова – БЕЛ Стефка Александрова – БЕЛ Юлиана Дойчева – БЕЛ Елена Тошкова – Математика Анна Василева – Английски език Светла Апостолова – Английски...