Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия.

Подготовката на професионални кадри за хлебната и сладкарска индустрия

Професиите, в които обучава училището дават възможност за реализация в сферата на туризма. Майсторите хлебари и сладкари, карвинг- декораторите могат да участват при изработването на рекламни клипове и снимки. Обучението на учениците развива:

  • Творчески подход и креативност, ще творят шедьоври!
  • Лична дисциплина и организираност, за усвояване на техники и похвати за извайване на фигури от тесто, плодове и зеленчуци!
  • Естетически подход и оригиналност, хлебарите, сладкарите и декораторите се превръщат в художници и фигурите оживяват в приказни образи, цветя и красиво вълшебство

Обучението, с разширено изучаване на английски език, повишава интереса на ученици, родители, работодатели и отговаря адекватно на потребностите на българския и европейския пазар на труда.Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация, признато във всички страни на Европейския съюз!

СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

Нашите специалности са креативни,
с потенциал да стимулират
учениците за творчество и новаторство.

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Декорация на сладкарски изделия

 

Карвинг-декоратор

 дуална система на обучение

Производство на сладкарски изделия

 дуална система на обучение

 

НОВИНИ 

Новини – Събития

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Свободните места за прием след завършено основно образование в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии след трети етап на класиране са:...

Поправителни изити

График за поправителната сесия за учебната 2019г./2020г. можете да видите от тук.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година можете да видите...

За училището

Нашата история

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия. Тя е основана през 1954 г. като Техникум с хлебопроизводствен профил. От 1973 г. в техникума се изучава и сладкарство.  СГХСТ е подготвила много млади специалисти със средно образование – техници, хлебари, сладкари, декоратори по специалностите: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на сладкарски изделия“, „Декорация на сладкарски изделия“.

Защо да учищ при нас?

Защо да учиш при нас?

Специализиран учебен план

Ако смятате да се занимавате наистина сериозно с хлебарство, сладкарство, декорация, карвинг, няма по-подходящо място от СГХСТ. Учебната програма е наистина много задълбочена, практиките ще ви помогнат да създадете умения за работа, ще ви подготвят за добра професионална реализация след завършването – като специалисти или като студенти в УХТ – Пловдив. Учениците имат възможност да участват в кръжоци и други извънкласни форми.

Училище в сътрудвичество с ВУЗ

СГХСТ е средно училище, което е в сътрудничество с Университета по хранителни технологии и най-успешните ученици получават директен прием без изпит!

Преподават завършили СГХСТ

Друго голямо богатство на СГХСТ са преподавателите, които са завършили гимназията и сега са учители в нея.

Тясна връзка с реалния бизнес

СГХСТ винаги е работила по уникален модел, който включва тясна връзка с реалния бизнес. Учениците получават сериозна практическа подготовка, освен в работилниците, работят в известни фирми от бранша.

Какво казват за нас

Какво казват за нас

Това е моето училище, което не би те стреснало със строг вид или отегчаваща скучност. А когато влезеш в малкия му по размер двор, сякаш попадаш в една огромна необятност и се потапяш в спокойствието, което блика от всяко едно кътче в него.

Иванела Йорданова

Училищни проекти

Гимназията работи по различни проекти и програми: европейска програма „Леонардо да Винчи, /сега „Еразъм+/, „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Ученически практики“, „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др.

Текущи проектиНаправете предложение за нов проект