ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА КЛУБОВЕТЕ В СГХСТ

Краят на учебната година е време за равносметка от постигнатите резултати. Верни на
традицията, клубовете „Занимания по интереси“ на свои представителни изяви показаха
различни, нетрадиционни и вкусни изделия, които съчетават иновативен подход, фантазия и
креативност. Събитието се превърна в празник на изкуството за създаване на красива и
здравословна храна, на професионализма на преподавателите, които не само обучават
бъдещите хлебари, сладкари, декоратори , но успяват да им предадат любовта и отговорността
си към работата.

Умения

Публикувано на

юни 28, 2023